ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ

   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΝΑΝΤΑΙΩΝ

      "Ο ΕΠΙΚΝΗΜΙΔΙΟΣ"

Α.Φ.Μ. : 998441428

Δ.Ο.Υ. : Λαμίας

ΕΔΡΑ : Άγναντη Λοκρίδας Φθιώτιδας

Διεύθυνση : Γραφείο Συλλόγου στη Νέα Άγναντη

e-Mail : epiknimidios@yahoo.gr

Facebook : ΑΓΝΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ιστοσελίδα : https://www.epiknimidios-gr.webnode.gr

Τηλέφωνο : 6939083348

Ανατροφοδότηση