Ημερολόγιο Γεγονότων

ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

2013-04-17 08:10
Στις 21 Απριλίου 2012, σημειώθηκε ένα γεγονός το οποίο έπρεπε να είχε συμβεί πρό πολλών ετών. Ο Σύλλογος Αγνανταίων, που είχε ιδρυθεί το 1974, έμεινε ανενεργός απο το 2000 περίπου, εως τις αρχές του 2012. Καταφέραμε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, να βγούμε στην κοινωνία, δημιουργώντας την 1η ετήσια...