Ιστορικό του project

ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΛΤΣΑ

Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1974 με σκοπό την προαγωγή κάθε ζητήματος που αφορά την πρόοδο του χωριού.

Ειδικότερα :

Τήν πνευματική, κοινωνική και γενικότερα την πολιτιστική εξύψωση των κατοίκων.

Τόν εξωραϊσμό του τόπου (καθαριότητα, δενδροφυτεύσεις, προστασία του πρασίνου κ.λ.π.)

Την συμπαράσταση και προβολή παντός αιτήματος γενικού ενδιαφέροντος για την εξυγίανση του περιβάλλοντος, οδοποιίας, αιτημάτων αγροτικού και κτηνοτροφικού σκοπού.

Τη διατήρηση του ιδιαίτερου χρώματος του λαϊκού πολιτισμού της Άγναντης.

Τη συνεργασία μας με τις αρμόδιες κρατικές και τοπικές αρχές.

Τη δημιουργία προϋποθέσεων για την τουριστική αξιοποίηση του τόπου μας και την προστασία των αρχαιοτήτων.

Ίδρυση λαογραφικού μουσείου και δανειστικής βιβλιοθήκης.

Μορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές.

Εορταστικές εκδηλώσεις.

Την ανάπτυξη υπομνημάτων και δημοσιευμάτων για την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων.

Την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας με προσωπική εργασία για την καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων.

ΤΑ 32 ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 1974

1. Παπαναγιώτου Τριαντάφυλλος

2. Νικολάου Κωνσταντίνος

3. Παπαθανασίου Αντώνιος

4. Βάγιας Αναστάσιος

5. Τριανταφύλλου Γρηγόριος

6. Νικολάου Βασίλειος

7. Παπασταμάτης Ευστάθιος

8. Παπασταμάτης Χρήστος

9. Ρίζος Μιχαήλ

10. Καλτσάς Αθανάσιος

11. Καραδήμας Ηλίας

12. Παναγιώτου Αθανάσιος

13. Παναγιώτου Μαρία

14. Παναγιώτου Γεώργιος

15. Παπαδημητρίου Καλλιόπη

16. Καλτσάς Δημήτριος

17. Γεωργίου Βασίλειος

18. Ρουμπής Γεώργιος

19. Τσαπρούνης Λουκάς

20. Παπαθανασίου Αθανάσιος

21. Παναγιώτου Γεώργιος

22. Παπαθανασίου Χρήστος

23. Αντωνίου Ιωάννης

24. Ράπτης Ευστάθιος

25. Παναγιώτου Χρήστος

26. Καροπλέσης Γεώργιος

27. Καροπλέσης Κωνσταντίνος

28. Τσάρας Νικόλαος

29. Μπαμπάς Λάμπρος

30. Καρναράς Γεώργιος

31.Καρναράς Απόστολος

32. Κατσάρας Σπύρος

 

Με εκτίμηση, ευχαριστώ πολύ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θεόδωρος Αθ. Καλτσάς