Νέο Δ.Σ. του ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΝΑΝΤΑΙΩΝ "Ο ΕΠΙΚΝΗΜΙΔΙΟΣ" απο 21-4-2014 εως 21-4-2016

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τις αρχαιρεσίες της 21-4-2014 είναι:

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεόδωρος Αθ. Καλτσάς

2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευστάθιος Κων. Πολυχρόνης

3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μάρκος Αθ. Ράπτης

4. ΤΑΜΙΑΣ: Λάμπρος Νικ. Πολυχρόνης

5. ΕΦΟΡΟΣ: Γεώργιος Βασ. Πολυχρόνης

6. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Παρασκευάς Μ. Γκολφομήτσος

7. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Παναγιώτης Γεωργ. Κατσέος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μετά τις παραιτήσεις των δύο μελών του Δ.Σ. α) Ράπτη Γ. Βασίλειο, ως Γραμματέα και Ράπτη Ε. Γκίκα ως Σύμβουλο, τη θέση του Γραμματέα καταλαμβάνει ο Ράπτης Α. Μάρκος και του Συμβούλου ο Γκολφομήτσος Μ. Παρασκευάς.